Privacy eerst!

PRECISIS nv onderschrijft integraal de stelling dat privacy op het internet essentieel is voor het vertrouwen van de internetgebruiker en voor het blijvend succes van het internet als een dienstverlenend en commercieel medium. Alle persoonlijke informatie die u aan PRECISIS overmaakt, is enkel bestemd voor intern gebruik door de vennootschap met als doel uw vragen c.q. opmerkingen op een efficiënte manier te verwerken. Tevens is het de intentie de activiteiten en diensten van PRECISIS te promoten.

Alle meegedeelde gegevens zijn wettelijk beschermd door de wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, door het koninklijk besluit van 13 februari 2001 en door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG (in het Engels General Data Protection Regulation GDPR) in voege getreden op 25 mei 2018. Dit betekent dat PRECISIS uw toestemming moet hebben om deze gegevens te verzamelen, dat deze informatie correct en relevant dient te zijn en dat ze enkel voor specifieke doeleinden mag worden gebruikt. U hebt eveneens het recht uw persoonlijke gegevens in te kijken en te wijzigen, mits gedagtekend en ondertekend verzoek.

Meer in het bijzonder garandeert PRECISIS u dat de door u overgemaakte gegevens op geen enkele manier worden doorgegeven, ter beschikking gesteld, verhuurd of verkocht aan gelijk welke derde partij, tenzij Precisis hiertoe wettelijk verplicht is, of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

Precisis.be maakt gebruik van cookies, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de webstek te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies is algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van precisis.be verzekeren.

Door deze webstek te gebruiken gaat u akkoord met het privacybeleid van PRECISIS. Indien uw gegevens verkeerd zijn of indien u de schrapping wenst uit de databank, gelieve dit per e-mail te melden via info@precisis.be. De databank van PRECISIS wordt beheerd door Mark Scholliers. Aarzel niet om hem te contacteren voor verdere inlichtingen (zie contactgegevens onderaan deze pagina) Indien u in het algemeen meer wilt weten over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in België, kunt u surfen naar de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit  (https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger).

PRECISIS behoudt zich het recht voor deze privacyregeling op om het even welk tijdstip aan te passen. De gebruikers worden hiervan op de hoogte gebracht via deze webstek of per e-mail.