Prestatiecontrole (beleggingsaudit)

De financiële markten leggen sinds meer dan een decennium een bijzonder hobbelig parcours af met als gevolg dat veel privé- en institutionele beleggers ontevreden zijn met de gerealiseerde rendementen, laat staan ongerust worden in het licht van de enorme geldcreatie door de grote centrale banken. Ze stellen zich vragen bij beslissingen die hun adviseur of beheerder heeft genomen en leggen zich niet goedschiks neer bij wat ze ervaren als minder adequaat advies of ontgoochelend beheer. Echter, hoe de gerealiseerde portefeuilleresultaten op een objectieve manier toetsen? PRECISIS brengt uitkomst. We voeren een audit uit van uw portefeuille en vellen een oordeel over de in het verleden gerealiseerde return.

Hoe gaat u te werk?

U contacteert ons per telefoon, e-mail of fax. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Bij u thuis of bij ons op kantoor bespreken we met u in detail uw concrete vragen. Samen bepalen we hoever u in het verleden wilt teruggaan. Tijdens dit gesprek kan ook worden overeengekomen specifieke problemen van nabij te onderzoeken.

De beleggingsaudit vangt aan met een doorgedreven portefeuilleanalyse die minstens twee jaar in de tijd terug gaat en die rekening houdt met het beleggersprofiel dat u op dat ogenblik had.

Ons honorarium is functie van uw vraag en wordt vooraf en definitief afgesproken.