Audit OFP rendementen (pensioenfondsen)

Een pensioenfonds ('OFP' - Organisme voor de Financiering van Pensioenen) dient de opgelegde financiële doelstellingen zo efficiënt mogelijk te realiseren via het optimaal beleggen van de toevertrouwde gelden. Het spreekt vanzelf dat het effectief gerealiseerd rendement - gegeven de assetallocatie - hierbij een cruciaal gegeven is. PRECISIS controleert het gerealiseerde rendement, vergelijkt het met het rendement van de resp. benchmarks en zet het af tegen het gemiddelde rendement van de topperformers in dezelfde categorie/sector.

Hoe gaat u te werk?

U contacteert ons per telefoon, e-mail of fax. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. 

We bespreken met u in detail onze werkwijze en welke resultaten u van ons kunt verwachten.

Onze dienstverlening is eenmalig of heeft een doorlopend karakter.

Ons honorarium is functie van uw vraag en wordt vooraf en definitief afgesproken op basis van een gedetailleerde samenwerkingsovereenkomst.

 

PRECISIS’ activiteiten voor OFP’s beperken zich tot de controle van de gerealiseerde rendementen, de vergelijking met het rendement van de resp. benchmarks en de vergelijking met het gemiddelde rendement van de topperformers in dezelfde categorie/sector. Behoren NIET tot PRECISIS' activiteiten: actuariële studies, ’Asset Liability Management’, vermogensbeheer- en advies, procesmanagement, administratief beheer van pensioenfondsen en vastgoedanalyses.

PRECISIS. EEN HOGER RENDEMENT, EEN LAGER RISICO.