“The unexpected is
inevitable. Proceed
accordingly."
Jason Zweig
(Amerikaans columnist)

Innovatief beleggen

Een andere visie over beleggen

De klassieke beleggingsleer gaat ervan uit dat op termijn een hoger risico resulteert in een hoger rendement. Deze aanname ligt aan de basis van de meeste financiële modellen. Echter, de feiten van de laatste decennia spreken dit tegen. Zo bijv. de EuroStoxx50PR® index. Ondanks het hogere risico, noteert deze index einde september 2016 - en ondanks de stijging sinds maart 2009 - nog steeds 45,6% onder zijn historische maximum van 6 maart 2000. Een klassieke buy & hold strategie rendeerde dus niet. Een conservatieve geldmarktbelegging (het spaarboekje) deed beduidend beter.

Een andere aanpak is nodig.

Een van de basisvoorwaarden om op termijn superieure resultaten te boeken, is tijdig en tijdelijk uit de markt te stappen met de bedoeling de scherpste correcties te vermijden. M.a.w. de uitstap betekent niet het definitief verlaten van de activaklasse, maar is functie van de negatieve prijsontwikkeling. Dit is op de eerste plaats zo voor aandelen, maar geldt ook voor de andere grote activaklassen.

De uitstap steunt op een eenduidig stop loss signaal, te rekenen vanaf de hoogste koers ooit die een effect in de portefeuille heeft bereikt. De herinstap gebeurt eveneens geautomatiseerd en is dus onafhankelijk van de interpretatie van een reeks economisch-financiële variabelen.

Deze aanpak werd wetenschappelijk getoetst voor een reeks beursindices. Bijv. wat betreft de EuroStoxx50PR® index leidt hij tot een meerrendement van 44,7% over de periode begin 2000 tot en met einde december 2016.

Deze andere visie over beleggen is geen markttiming. Wat ze wel is, is een methode om eens en voor altijd komaf te maken met het 'fat tail' risico, de vaststelling dat een beperkt aantal uiterst negatieve prestaties het toekomstig rendement van een effect, fonds of portefeuille (aandelen, obligaties...) blijvend schaadt. Een bijkomend voordeel van deze aanpak, is de belangrijke verlaging van de volatiliteit van de beleggingsresultaten.

Interesse?

U contacteert ons per telefoon, e-mail of fax. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze  pagina. Vrijblijvend stellen we u onze werkwijze voor en maken de inventaris van de punten waarop we u kunnen helpen.

PRECISIS. EEN ANDERE VISIE OVER BELEGGEN.